Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ (Vision)  สถานศึกษาผลิตกำลังคนระดับ ปวช. ปวส.  สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ  พันธกิจ (Mission) มุ่งมั่นผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ   ปรัชญา (Philosophy) วิชาการดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำพัฒนา

สถิติผู้เยี่ยมชม

687560
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
350
1194
17458
654390
47657
61925
687560

ไอพี: 54.92.180.46
Server Time: 2017-07-23 20:41:16

Login Form

 

ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
การก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง
80
4
84
ปวช. 1
เครื่องกล ยานยนต์
213
2
215
ปวช. 1
ช่างกลโรงงาน  
0
1
1
ปวช. 1
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
221
2
223
ปวช. 1
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
165
1
166
ปวช. 1
โยธา โยธา
99
18
117
ปวช. 1
โลหะการ โครงสร้าง
71
0
71
ปวช. 1
สำรวจ สำรวจ
73
8
81
ปวช. 1
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2
0
2
ปวช. 1
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
151
13
164
ปวช. 2
การก่อสร้าง ก่อสร้าง
63
6
69
ปวช. 2
การก่อสร้าง โยธา
51
14
65
ปวช. 2
การก่อสร้าง สำรวจ
43
13
56
ปวช. 2
เครื่องกล ยานยนต์
162
0
162
ปวช. 2
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
165
2
167
ปวช. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
111
0
111
ปวช. 2
ช่างไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
116
9
125
ปวช. 2
โลหะการ เชื่อมโลหะ
59
1
60
ปวช. 3
การก่อสร้าง ก่อสร้าง
89
4
93
ปวช. 3
การก่อสร้าง โยธา
72
15
87
ปวช. 3
การก่อสร้าง สำรวจ
51
17
68
ปวช. 3
เครื่องกล ยานยนต์
238
0
238
ปวช. 3
ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล
238
3
241
ปวช. 3
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
155
1
156
ปวช. 3
ช่างไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
147
17
164
ปวช. 3
โลหะการ เชื่อมโลหะ
74
1
75
ปวส. 1
การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
25
3
28
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
19
4
23
ปวส. 1
เครื่องมือกล เครื่องมือกล
58
0
58
ปวส. 1
เครื่องมือกล แม่พิมพ์พลาสติก
108
0
108
ปวส. 1
เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ
20
0
20
ปวส. 1
เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์
123
1
124
ปวส. 1
เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
32
0
32
ปวส. 1
ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
118
1
119
ปวส. 1
ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟา
1
0
1
ปวส. 1
โยธา โยธา
64
9
73
ปวส. 1
สำรวจ สำรวจ
36
6
42
ปวส. 1
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม
8
0
8
ปวส. 1
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
70
5
75
ปวส. 2
การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง
48
2
50
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
6
6
12
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
35
7
42
ปวส. 2
เครื่องมือกล เครื่องมือกล
95
0
95
ปวส. 2
เครื่องมือกล แม่พิมพ์พลาสติก
167
3
170
ปวส. 2
เครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ
55
0
55
ปวส. 2
เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์
170
0
170
ปวส. 2
เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
39
0
39
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งไฟฟ้า
196
1
197
ปวส. 2
โยธา โยธา
85
7
92
ปวส. 2
สำรวจ สำรวจ
30
2
32
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม
19
0
19
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
85
10
95


• บทสรุป ผลรวมจำนวนนักเรียนนักศึกษา แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
1075
49
1124
ปวช. 2
770
45
815
ปวช. 3
1064
58
1122
ปวส. 1
682
29
711
ปวส. 2
1030
38
1068
รวม
4621
219
4840